Bemutatása

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás néven a Dél-Alföldi régióban egy dinamikusan fejlődő területen működünk 2004. júliusától kezdve. A társulást alkotó 5 önkormányzat szerveződött önálló, saját perspektívát teremtő kistérséggé, mely Békéscsaba központtal és a szomszédságában lévő Telekgerendás, Csabaszabadi, Kétsoprony és Doboz települések szerveződésével állt össze. A települések polgármesterei döntéshozó szervként irányítják a kistérség mindennapjait.

Fő feladatunknak tartjuk a települések összefogását, koordinálását és az olyan feladatok ellátását, melyeket a társönkormányzatok önállóan, a szűkös anyagi lehetőségeikből adódóan nem képesek megfinanszírozni. Alapvető célunk, hogy a közszolgáltatásokat magasabb szakmai szinten lássuk el, a kistérségi területfejlesztési feladatokat szakszerűen lássuk el, valamint hogy a közigazgatási ügyintézést korszerűsítsük.

Az ellátandó feladataink közé tartoznak elsődlegesen, hogy a kistérség valamennyi közoktatási intézménye megfeleljen a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek; a nevelési tanácsadás és a továbbtanulás- pályaválasztás problémáinak megoldásában hatékony segítséget nyújtsunk, az orvosi ügyeleti ellátásban részt vállaljunk, a helyettes szülői hálózatot működtessük, gyermekek átmeneti otthonának rendszerét biztosítsuk, a családok átmeneti otthonának rendszerét elérhetővé tegyük, valamint a gyerekjóléti szolgáltatási feladatok ellátására saját fenntartású intézményt hozzunk létre Kistérségi Gyermekjóléti Központ néven.

Célul tűztük ki a tagtelepülések és a régióban működő civil szervezetek esélyegyenlőségének, közös érdekképviseletének megteremtését.

A társulásnak erősítenie kell a térség érdekeinek megjelenítését, képviseletét és érvényesítését. Megalakulásunknál jelentős szempont volt az is, hogy az európai integrációs folyamatokkal, a helyi erőforrásokra épülő regionális politikai modell térhódításával párhuzamosan felértékelődik a területi szintek szerepe, így ezen társulások lesznek a területfejlesztési források felhasználói. Mivel az Európai Unió alapegységei a kistérség és a területfejlesztési célokhoz a települések önállóan nem kapnak támogatást, így csak a települések, összefogásával lehet komolyabb célokat elérni ezen a területen.

Elsődleges feladatainknak tekintjük a kibontakozási, fejlesztési programok, pályázatok, statisztikai kimutatások, megvalósíthatósági tanulmányok készítését, célprogramok kidolgozását. Tervezzük az egyéb infrastrukturális beruházások, fejlesztések megvalósítását. Kiemelt feladatként kezeljük a kistérségi települések területén az információval való ellátás, az infrastruktúra javítását, a szakmai segítségnyújtást.

Szeretnénk, ha a fenti, közös feladataink megvalósításában a társönkormányzatok civil szervezetei is részt tudnának vállalni, hiszen az ő munkájuk révén megszerezhető források (humán-, szakmai-, kulturális-, anyagi erőforrások) nélkül a területfejlesztési célok nem valósíthatók meg.